Swedes on diplomatic mission to end conflict in Syria
Swedes on diplomatic mission to end conflict in Syria

Swedes on diplomatic mission to end conflict in Syria

Swedes on diplomatic mission to end conflict in Syria

Dr Björn Brenner serves as the Principal Military Advisor to the UN Special Envoy for Syria. Björn’s work on Syria as a scholar of Middle Eastern studies spans a decade – and began in 2009 as a student at Damascus University.

Prior to joining the United Nations, Björn was a postdoctoral research fellow at the Institut français du Proche-Orient IFPO in Amman, Jordan; where he worked closely on Islamist groups and Jordanian youth radicalisation. In Syria, Björn’s studies focused on traditional mechanisms of informal justice-making and mediation in the northeast part of the country.

Several articles in the news media have been published about his work, most recently by Försvarets Forum 2018:6.

Björn Brenner är militär rådgivare till FN-sändebudet i Syrien Staffan de Mistura

Blir det fred i Syrien nu?

– Inte ännu men snart. När de Mistura fick sitt uppdrag kalla­de många det för världens svå­raste jobb. För fred krävs att konfliktens olika parter hittar en uppgörelse de alla är överens om. Vi är inte där i nuläget men jobbar hårt för att nå dit.

Så vad är din roll?

– Att vara ansvarig för den militära lägesanalysen på vårt kontor och att alltid, dag som natt, ha koll på vad som hän­der på marken i Syrien. Jag sit­ter också ofta tillsammans med de Mistura och diskuterar vilka fredsalternativ som är möjliga. Utöver det hjälper jag till att skriva de Mistu­ras tal och brev till olika makt­havare och företräder honom i möten när han är ute och reser.

Hur fick du jobbet?

– FN erbjöd medlemsländer­na att nominera varsin kandi­dat till militärrådgivarposten och Sverige valde mig. Själva uttagningsprocessen i FN på­gick sedan i fler månader med skriftliga prov och intervju­er. Efter hand gallrades kandi­dater ut och till sist var vi bara två kvar. En dag kom ett myck­et efterlängtat samtal från New York.

Att arbeta i Geneve låter väldigt glamoröst, eller?

– Det är en fin stad men eftersom jag är i tjänst mer eller mindre alltid finns begränsat med tid att utforska den. Just nu är klockan 18 och det är fre­dag kväll. Arbetsdagen idag fortsätter till sent. Samtidigt som jobbet tar mycket tid är det intressant att få vara mitt i stormens öga.

Du har examen från Försvarsmaktens doktorandprogram. Borde officersyrket vara mer akademiskt?

– Inte jobbet som sådant, men våra utbildningar måste vara det. En utbildning ska ge svar men också väcka nya frågor. Detta är grunden i det akade­miska. För en akademisk utbild­ning behövs sedan disputerade officerare, både som lärare och som operatörer i systemet. Det är här doktorandprogrammet kommer in i bilden. Hittills har Försvarsmakten inte varit bra på att förstå vad man ska göra med sina disputerade officera­re. Men jag hade aldrig lyckats få detta jobb utan min doktors­examen. Konkurrensen mellan kandidaterna var stenhård och endast den traditionella militä­ra utbildningen hade inte räckt hela vägen fram.

Rekommenderar du andra officerare att fortsätta med doktorandstudier?

– Absolut, men det är viktigt för en officer att varva både teori och praktik. Sedan, oavsett om man väljer teoretiska studier eller mer praktiska jobb, gäller det att hitta ett smalt ämnes­område att bli extra bra på. Det kommer alltid finnas behov av ämnesexperter.